Takaful Cuepacs Care

Khas untuk Penjawat Awam

RM 0 juta
Tuntutan
0 000
Penerima Manfaat Cuepacs Care

Pengenalan

Sebagai Penjawat Awam, anda layak menerima rawatan komprehensif di hospital kerajaan dengan mudah tanpa bayaran. Tetapi, bilangan doktor pakar yang terhad di hospital kerajaan ada kalanya menyebabkan pesakit terpaksa menunggu giliran yang agak lama, manakala di hospital swasta, walaupun menyediakan rawatan yang pantas, kos rawatannya agak tinggi dan perlu ditanggung sendiri. Kos ini di luar kemampuan kebanyakan Penjawat Awam.

Kelayakan

  1. Khas Untuk Penjawat Awam, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
    Penyertaan baru adalah dari umur 18 tahun hingga 59 tahun. Pembaharuan akan dilanjutkan sehingga umur 70 tahun.

  2. Tanggungan Anggota
    Suami atau isteri peserta yang sah dan berumur di bawah 60 tahun semasa menyertai Sijil Takaful ini. Pembaharuan akan dilanjutkan sehingga umur 70 tahun. Perlindungan diberikan untuk anak yang tidak bekerja dan belum berkahwin, yang berumur melebihi 30 hari hingga bawah 19 tahun, atau hingga bawah 23 tahun bagi yang masih belajar sepenuh masa
    di institusi pengajian tinggi. Setiap kelahiran anak yang baru perlu didaftarkan bagi membolehkan perlindungan dibawah sijil takaful ini diberikan.

Dapat kad Cuepacs Care

Gunakankan kad Cuepacs Care untuk akses kemudahan polisi ini.

Mudah

Diterima lebih 70 panel hospital pakar swasta di seluruh Malaysia

Manfaat Komprehensif

Melindungi kos rawatan dari pra penghospitalan, penghospitalan dan rawatan susulan.

Mampu Dimiliki

Kadar sumbangan yang mampu dimiliki.

Mudah Disertai

Pemeriksaan kesihatan tidak diperlukan dan sumbangan melalui potongan gaji Biro Angkasa.

Melindungi Seisi Keluarga

Tiada had untuk bilangan anak melalui satu Pelan Keluarga.

Cara Penggunaan Cuepacs Care di Hospital Panel

Anda hanya perlu mengemukakan Kad CuepacsCare semasa hadir ke panel hospital pakar swasta untuk rawatan penghospitalan. Surat jaminan akan dikeluarkan untuk rawatan penghospitalan yang dilindungi melalui skim CuepacsCare. Untuk peserta baru, terdapat penyakit yang dikecualikan daripada perlindungan termasuk penyakit khusus yang telah dihidapi dalam masa 120 hari pertama dan tempoh menunggu selama 30 hari.

Kemukakan kad CuepacsCare dan kad pengenalan untuk pengesahan.

Permohonan untuk mendapatkan surat jaminan akan dilakukan oleh pihak hospital. Dokumen permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan sewaktu membuat permohonan.

Surat jaminan akan dikeluarkan, jika penyakit yang dihidapi dilindungi sijil.

Lebih 20 Manfaat yang Disediakan

1. Penginapan hospital

Anda hanya Iayak menerima manfaat ini apabila dimasukkan ke hospital sebagai pesakit lebih dari enam (6) jam.

2. Unit Rawatan Rapi

Pembayaran balik akan dihadkan kepada kadar harian bilik dan penginapan hospital.

3. Bekalan dan khidmat hospital

Merangkumi jagaan am, dadah dan ubat yang dipreskripsikan dan yang dimakan, pencucian dan pembalutan luka, anduh, acuan plaster, sinar-x, pemeriksaan makmal, elektrokardiogram, fisioterapi, ujian metabolisma basal, suntikan dan larutan intravena, pemberian darah dan plasma darah, tetapi tidak termasuk kos darah dan plasma, tidak boleh melebihi jumlah yang dinyatakan dalam Jadual Sijil Takaful.

4. Bayaran pakar bius

Tertakluk kepada bilangan hari dan jumlah maksimum seperti yang ditetapkan dalam Jadual Sijil Takaful sebelum dimasukkan ke hospital dan dengan syarat rundingan itu adalah perlu dari segi perubatan dan telah disyorkan secara bertulis oleh pengamal perubatan/pakar. Bayaran tidak akan dibuat sekiranya anda tidak dimasukkan ke hospital untuk diagnosis keadaan yang dirawat itu.

5. Bayaran bilik bedah

Pembayaran balik bagi Caj Munasabah dan Biasa Diamalkan untuk bilik bedah yang berkaitan dengan prosedur pembedahan tidak boleh melebihi had yang ditetapkan dalam Jadual Sijil Takaful.

6. Bayaran pembedahan

Pembayaran balik bagi Caj Munasabah dan Biasa Diamalkan untuk pembedahan oleh pakar/ pakar bedah, termasuk penilaian pra-pembedahan, lawatan oleh pakar/pakar bedah dan rawatan selepas pembedahan dari tarikh keluar hospital, adalah tertakluk kepada jumlah bilangan hari maksimum dan jumlah maksimum seperti yang dinyatakan dalam Jadual Sijil Takaful. Jumlah bayaran untuk semua pembedahan yang dijalankan tidak boleh melebihi jumlah maksimum seperti yang dinyatakan dalam Jadual Sijil Takaful sekiranya terdapat lebih daripada satu pembedahan dijalankan bagi mana-mana satu hilang upaya.

7. Ujian diagnostik pra hospital

Untuk ECG, sinar-x dan ujian makmal yang dijalankan untuk tujuan diagnostik bagi kecederaan atau penyakit berkaitan dengan hilang upaya sebelum dimasukkan ke hospital adalah tertakluk kepada bilangan hari dan jumlah maksimum seperti yang ditetapkan.

8. Rundingan pakar pra hospital

Tertakluk kepada bilangan hari dan jumlah maksimum seperti yang ditetapkan dalam Jadual Sijil Takaful sebelum dimasukkan ke hospital dan dengan syarat rundingan itu adalah perlu dari segi perubatan dan telah disyorkan secara bertulis oleh pengamal perubatan/pakar. Bayaran tidak akan dibuat sekiranya anda tidak dimasukkan ke hospital untuk diagnosis keadaan yang dirawat itu.

9. Lawatan pakar perubatan dalam hospital

Pakar perubatan untuk lawatan yang perlu dari segi perubatan yang dibayar oleh pesakit semasa dimasukkan ke hospital kerana hilang upaya tetapi tidak memerlukan pembedahan tidak boleh melebihi jumlah lawatan dan bilangan hari maksimum dan jumlah maksimum seperti yang ditetapkan.

10. Rawatan selepas penghospitalan

Tertakluk kepada jumlah bilangan hari maksimum dan jumlah maksimum seperti yang ditetapkan dalam Jadual Sijil Takaful. Rawatan selepas penghospitalan adalah untuk hilang upaya yang sama seperti semasa dimasukkan ke hospital yang memerlukan/tidak memerlukan pembedahan.

11. Bayaran ambulans

Pembayaran balik bagi Caj Munasabah dan Biasa Diamalkan yang ditanggung untuk keperluan khidmat ambulans domestik (termasuk atendan) ke dan/atau dari hospital adalah tertakluk kepada had yang ditetapkan dalam Jadual Sijil Takaful. Bayaran tidak akan dibuat jika anda tidak dimasukkan ke hospital.

12. Rawatan pesakit luar bagi kemalangan

Akibat daripada kemalangan untuk rawatan sebagai pesakit luar yang perlu dari segi perubatan di mana-mana klinik atau hospital berdaftar dalam tempoh 24 jam dari masa berlaku kemalangan adalah tertakluk kepada jumlah yang ditetapkan dalam Jadual Sijil Takaful.
Rawatan susulan oleh doktor yang sama dari klinik atau hospital berdaftar yang sama untuk kecederaan anggota badan yang dilindungi yang sama adalah tertakluk kepada jumlah bilangan hari maksimum dan jumlah maksimum seperti yang ditetapkan.

13. Elaun tunai harian di hospital kerajaan

Pembayaran elaun tunai harian bagi setiap hari semasa dimasukkan ke hospital kerajaan Malaysia untuk hilang upaya yang dilindungi tertakluk kepada kadar Bilik dan Penginapan yang tidak melebihi jumlah dan bilangan hari yang dinyatakan dalam Jadual Sijil Takaful. Manfaat ini tidak akan dibayar bagi skim pesakit yang membayar penuh di hospital kerajaan.

14. Bayaran laporan perubatan

Pembayaran balik bayaran sebenar yang dikenakan bagi laporan perubatan yang lengkap oleh pakar perubatan/pakar bedah yang merawat untuk setiap hilang upaya tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dinyatakan dalam Jadual Sijil Takaful.

15. Cukai ke atas perbelanjaan yang layak

Pembayaran balik jumlah cukai ke atas perbelanjaan yang layak yang dikenakan oleh klinik atau hospital bagi pembekalan dan perkhidmatan bercukai yang diberikan kepada anda.

16. Pemindahan organ

Anda hanya Iayak menerima manfaat ini apabila dimasukkan ke hospital sebagai pesakit lebih dari enam (6) jam.

17. Rawatan kanser pesakit luar

Pembayaran balik akan dihadkan kepada kadar harian bilik dan penginapan hospital.

18. Rawatan dialisis buah pinggang pesakit luar

Pembayaran balik akan dihadkan kepada kadar harian bilik dan penginapan hospital.

19. Pemindahan organ

Untuk penerima organ bagi pembedahan pemindahan buah pinggang, jantung, paru-paru, hati atau sum-sum tulang. Sekali seumur hidup. Kos untuk penderma tidak dilindungi.

20. Rawatan kanser pesakit luar

Terhad kepada radioterapi dan kemoterapi (suntikan atau hisapan), termasuk rundingan, ujian pemeriksaan dan ubat yang dibawa pulang. Tidak melindungi penyakit sedia ada.

21. Rawatan dialisis buah pinggang pesakit luar

Rawatan tersebut (dialisis termasuk rundingan, ujian pemeriksaan dan ubat yang dibawa pulang) hendaklah diterima di jabatan pesakit luar hospital atau di pusat rawatan dialisis berdaftar atau sebaik sahaja selepas keluar dari hospital atau pembedahan.

22. Had maksimum setiap kemasukan ke hospital dan setiap mana-mana satu hilang upaya

Pembayaran balik Caj Munasabah dan Biasa Diamalkan yang ditanggung untuk perkhidmatan
dan/atau rawatan yang diberikan kepada anda adalah terhad kepada had maksimum untuk setiap kemasukan ke hospital dan setiap mana-mana satu hilang upaya seperti yang dinyatakan dalam Jadual Sijil Takaful tanpa mengira jenis hilang upaya. Manfaat berbayar seterusnya adalah tertakluk kepada had keseluruhan tahunan yang dinyatakan dalam Jadual Sijil Takaful. Jumlah berlebihan yang melebihi had tidak akan dibayar.

Anda Sudah Bersedia Mahu Memiliki Cuepacs Care?