Cara Buat Claim/Tuntutan Cuepacs PA Plan Kemalangan

Cara buat claim/tuntutan Cuepacs PA Plan Kemalangan.

 

Plan Cuepacs PA kemalangan adalah antara plan yang disediakan buat penjawat awam dan ahli keluarga mereka. Plan ini mempunyai banyak manfaat yang boleh peserta buat claim atau tuntutan.

Untuk membuat claim/tuntutan cuepacs PA kemalangan, kita perlu tahu jenis claim/tuntutan apa yang kita ingin buat.

Berikut adalah antara senarai claim / tuntuan bawah manfaat cuepacs PA kemalangan yang boleh dibuat dan apakah dokumen diperlukan dalam membuat claim/tuntutan tersebut.

1) KEMATIAN/KHAIRAT KEMATIAN

Cara Buat Claim Tuntutan Cuepacs Pa khairat kematian
Cara Buat Claim Tuntutan Cuepacs Pa khairat kematian
 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi dan penuntut
 3. Sijil kematian pemegang polisi
 4. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 5. Dokumen bukti hubungan antara pemegang polisi dan penuntut
 6. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara

2) KELUMPUHAN MENYELURUH ATAU KETIDAKUPAYAAN.

Cara Buat Claim Tuntutan Cuepacs Pa Lumpuh dan ketidakupayaan
Cara Buat Claim Tuntutan Cuepacs Pa Lumpuh dan ketidakupayaan
 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap beserta cop dan tandatangan majikan sebagai pengesahan
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi
 3. Laporan perubatan
 4. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 5. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara

3) PERBELANJAAN PERUBATAN

Cara buat claim cuepacs PA kemalangan 3 belanja perubatan
Cara buat claim cuepacs PA kemalangan 3 belanja perubatan
 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap beserta cop dan tandatangan majikan sebagai pengesahan
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi
 3. Laporan perubatan
 4. Bil teperinci dan invois asal
 5. Resit asal
 6. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 7. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara

4) ELAUN TUNAI HARIAN DI HOSPITAL KERAJAAN

Cara buat claim cuepacs PA kemalangan 4 elaun tunai harian hospital kerajaan
Cara buat claim cuepacs PA kemalangan 4 elaun tunai harian hospital kerajaan
 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap beserta cop dan tandatangan majikan sebagai pengesahan
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi
 3. Nota discaj hospital (termasuk tarikh kemasukkan dan tarikh discaj dengan diagnosis mesti tertulis di atasnya)*
 4. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 5. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara
  * Jika tiada diagnosis pada nota discaj, sebuah laporan perubatan harus diperolehi

5) ELAUN PERJALANAN MINGGUAN.

Cara buat claim cuepacs PA kemalangan 5 Elaun Perjalanan Mingguan
Cara buat claim cuepacs PA kemalangan 5 Elaun Perjalanan Mingguan
 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap beserta cop dan tandatangan majikan sebagai pengesahan
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi dan penuntut
 3. Resit perjalanan yang berkaitan
 4. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 5. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara

Download borang tuntutan claim cuepacs PA dibawah ini :

Borang tuntutan cuepacs pa (zurich takaful)

Borang tuntutan cuepacs pa (zurich takaful)

Borang tuntutan cuepacs pa (zurich takaful)

Sebarang pertanyaan sila rujuk terus ke claim department cuepacs PA

Pusat Khidmat Tuntutan di 03-3371 4248
Pusat Khidmat Tuntutan di 03-3371 4248
Pusat Khidmat Tuntutan di 03-3371 4248

Asyraf Rangga

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *